Categories
nyheter

Nytt fra Bryggen 03/2016

Nyhetsbulletin fra Stiftelsen Bryggen 3-2016
Kjære alle sammen. Året 2016 er i ferd med å gå over i historien. Våre tellinger antyder at vi vil ha passert 1,5 mill. besøkende inn i passasjene dette året – det høyeste antall vi noensinne har målt. Det store besøkstallet er gledelig, men også krevende. Vi håper at de som har lagt sitt besøk til Bryggen har hatt en god opplevelse og at de finner det interessant å komme igjen! Takk til dere alle som bidrar til at Bryggen er verdt et besøk! Stiftelsen Bryggen benytter anledningen til å takke alle dere for et godt samarbeid i året som har gått og vi ønsker alle våre leietakere en riktig god jul.

Brannsikkerhet og annen sikkerhet
Igjen må vi minne alle leietakere om å fylle ut og levere inn brannvernskjema. Å unngå brann eller branntilløp er jobb nr. 1. Stiftelsen som utleier blir kontrollert av flere etater, og dersom oppdatert brannvernskjema for et utleielokale mangler får vi avviksmelding og risikerer bøter. Vi har ingen anledning til å dispensere fra det brannvernopplegg som er innført. I 2017 vil vi være svært streng med frister og forventer at skjemaer blir innsendt/innlevert i tide.

For de av dere som siste året har fått montert alarm er det det viktig at Stiftelsen får tilsendt oppdaterte koder. I forbindelse med sprinkler- og brannalarmkontroll må vi ha tilgang på lokalene uten risiko for å utløse alarmer. Mangler slik innrapportering må leietaker selv ta kostnaden med utrykning.

Pass på ryddighet på svalganger, trapper og langs rømningsveier.
For øvrig i julehøytiden; Husk å låse porter, og sjekk at dører er låst og at vinduer er lukket.
Pass på at det er satt på nok varme i lokalene til at det tåles en frostperiode.

Post
Det er viktig at posten adresseres korrekt med navn og virksomhet/firma, slik at postmannen finner frem til riktig postboks.

Husleiefaktura 1. kvartal
Faktura for 1. kvartal vil bli noe forsinket grunnet oppdateringer av økonomisystem. Forfall vil være to uker etter utsendelse.

Istandsettingsarbeider
Arbeidene med istandsetting vil foregå Bredsgården 1-2a og 2a også i 2017.  I skrivende stund er bolverk og gulvplanker lagt ned og nytt laft 1.etasje er i ferd med å komme på plass. Vi ligger bra an i forhold til tidsplan.

Boss-rom
Vi har nå endelig fått dispensasjon til å utbedre boss-rommet, og vi tar sikte på å støpe nytt dekke i januar slik at vi får sluker og gulv som er egnet til bruken. Etter at nytt dekke er på plass vil vi sette inn en restavfalls-presse, slik at vi får komprimert dette i to kontainere. Papp-pressen vil bli stående. I tillegg vil vi få inn beholdere for gjenvinning av blank plast og farget plast. Vi tror utbedringen vil være en kjærkommen forbedring i forhold til dagens situasjon.

Skiltplan
Det blir utsendt informasjon om skilt-familie, leietakerskilt og bestillingsprosedyre tidlig på nyåret. SB har som mål å få satt opp nye skilt ihht skiltplan innen sommersesongen 2017 tar til.

Bemanning
Det vil være bemanning hos Stiftelsen alle hverdager i romjulen.

Categories
nyheter

Nytt fra Bryggen 02/2016

NYHETSBULLETIN FRA STIFTELSEN BRYGGEN – 30.06-2016

Vi er midt inne i den travleste besøkstiden på Bryggen og samtidig nærmer det seg fellesferie. Her følger noen nyheter og informasjon.

Regentbesøket, 25. juni 2016
Vi har fått hyggelige tilbakemelding fra arrangøren Bergen City Event: «Tusen takk for at dere var med på å skape en fantastisk markering for jubilantene DD.MM. Kongen og Dronningen på Bryggen. Tilbakemeldingene fra Hoffet har vært strålende! En slik fin stemning, gode opplevelser, strømlinjeformet arrangement og flotte tilbakemeldinger er på grunn av deres enormt gode innsats, gode samarbeid, tillit og delaktighet i prosjektet og i feiringen…

Takk til alle som stilte opp og bidro til et flott arrangement på Bryggen!

Kontaktpersoner Stiftelsen Bryggen i juli
Tom Gangstøe: tel 91 55 88 25
Inge J. Børve: tel 90 82 72 80

Kontakttelefon NOKAS mv.
For bortvisning av tiggere som oppholder seg i passasjene eller for varsling om personer med mistenkelig adferd, kontakt tel. 95194092. Pass på at porter, dører og vinduer ikke står åpen. Tenk på brannsikkerheten.   Vær årvåken!

Istandsettingsarbeidene i Søndre Bredsgård
Arbeidet er i bra gjenge. Utgravingsarbeidene ned til 1702-brannlaget er nå ferdig. De kommende ukene starter refundamenteringen.  Nye inngangsskilter til foretak/virksomheter i Bredsgården er montert i passasjeinngangen i Bredsgården.

Vedlikeholdsoppgaver
Det foregår for tiden utvendige malearbeider på Næsshuset (gavl, nordvegg) samt noe restarbeider i Bugården. Det blir også tatt en del mindre utvendige flater andre steder i sommer, om været tillater!

Nye leietakere
Vi ønsker velkommen som nye leietakere:
Dante (Italiensk språkskole), Jakobsfjorden
Sigfrid Sannes (galleri), Svensgården
HUB’en (entreprenørskap), Holmedalsgården
KUVA (grafikk, konsulenter), Bugården
Nidhogg (tatoveringsstudio), Bugården
Snasent (tekstiltrykk), Bugården

Ledige lokaler til leie
Atelier: Bredsgården 1b
Kontorlokale: Jakobsfjorden 6e
Ta kontakt med Elin Jensen (tel  55 55 20 80) for visning.

Euro i butikkene
Stiftelsens besøkssenter i Midthuset tar imot Euro fra turistene. Vi kan dermed være behjelpelig med veksel av mindre omfang om noen har behov for dette. Vi kan ta imot Eurosedler og gi tilbake euromynt. Ta kontakt med Christian på kontoret, evt. Besøkssenteret i ukene 29-30

Publikumstoalettene
Toalettene er åpne fra 07.30-17 i hverdagene og fra 09-17 i helgene.

Toalettene på Bryggen er et servicetilbud fra Stiftelsen til alle besøkende. Driften av publikumstoalettene er et stort underskuddsprosjekt for oss og siden vi ikke får tilskudd må åpningstiden begrenses til den tiden vi har våre ansatte på jobb.

Når det gjelder 10-kronere til de offentlige toalettene er det bare å sende folk opp til Besøkssenteret. Det er skiltet på dørene. Om dere i butikkene har lyst til å hjelpe turistene med veksel, kan dere veksle sedler mot mynt hos Besøkssenteret 09-17.

Besøksenteret i Midthuset
Vi holder åpent hver dag fra 09-17 ut august.

Vi benytter anledningen til å takke for et hyggelig første halvår 2016. En riktig god sommer til hver og en av dere!

Categories
nyheter

Tradisjonshåndverk under Hansadagene 2016

Stiftelsen Bryggens restaureringshåndverkere vil demonstrere håndverksteknikker og bruk av tradisjonelt verktøy under Hansadagene torsdag-lørdag klokken 10-15. Her kan dere få både se og prøve dere på det fysiske arbeidet vi driver med til dagen. Dere finner oss utenfor snekkerverkstedet i Svensgården, adkomst fra Bryggestredet.

Vårt Besøksenter i Midthuset i Jacobsfjorden er bemannet 09-17 alle dager hvor våre engasjerte og kompetente verter vil fortelle dere historier om alt dere måtte lure på om verdensarvstedet Bryggen.

Thetamuseet (kanskje Bergens mest hemmelige rom?) holder åpent som vanlig lørdag og søndag fra 14-16.
Vi vil også presentere en del om Bryggen og Stiftelsens arbeid i utstillingsvinduet i pågående istandsettingsprosjekt Bredsgården 1-2a og 2a, i front av Bryggerekken.
Velkommen! Vi gleder oss!
Se facebook-eventet her

Categories
nyheter

Nytt fra Bryggen 01/2016

Nyhetsbulletin fra Stiftelsen Bryggen 2-2016
Våren er i anmarsj – og med den forventninger om mange nye besøkende til Bryggen i løpet av sesongen. I fjor satte vi ny besøksrekord, med 1,43 millioner besøkende opp i passasjene.

Brannvern, sikkerhet mv.
Vi minner alle om å fylle ut og levere inn brannvernskjema. For de av dere som siste året har fått montert alarm er det det viktig at Stiftelsen får tilsendt oppdaterte koder. I forbindelse med sprinkler- og brannalarmkontroll må vi ha tilgang på lokalene uten risiko for å utløse alarm.
Det har den seneste tid vært flere uønskede hendelser med avglemte kaffetraktere. Dette er svært alvorlig og noe vi ikke kan være bekjent av på Bryggen. Stiftelsen forutsetter at alle som vil benytte kaffetraktere i sine lokaler i løpet av de kommende 3 måneder må få installert en tidsbryter (timer/nedtellingsur).
For de leietakere som benytter nytt toalettanlegg i Jakobsfjorden er det inngått avtale med NOKAS om låsing på kveld og i helger. Stiftelsen besørger opp låsing i ukedagene.
For øvrig; Husk å låse porter, og sjekk at dører er låst og at vinduer er lukket. Med flere besøk følger det sikkerhetsutfordringer!

Istandsetting
Arbeidet med S. Bredsgård 1-2a og 2a. er i bra gjenge. Så langt har vi sikret laftekasse og stabilisert bygningen. I løpet av de kommende par ukene vil vi foreta et løft (ca. 30 cm), og vi vil da kunne starte utgravingsarbeidene. Som en del av arbeidene vil det bl.a. bli bygd en tunell i Bredsgården og det skal monteres en foto-duk på frontfasaden. Nye inngangsskilter vil bli satt opp.

Publikumstoaletter
Toalettanleggene vil være åpne for vårt besøkende publikum fra 2.mai til ut september.

Vedlikehold
Det vil bli gjennomført en del utvendige malingsarbeider denne sesongen, bl.a. Ness-huset, gjenstående arbeider på Bugården, samt panel på steinkjellere i Bredsgården.
Mandag den 25.4 tilbyr Stiftelsen seg å kunne kjøre bort boss/defekte møbler på lastebil fra Stolpehuset. Levering skjer til kostpris. Kontakt Pål Gangstøe.

Ledige leieobjekter
Bod i 3. etasje 5e (Svensgården).
Kontorlokaler i 3 etasje og 4 etasje i Jakobsfjorden.
Kontorlokale i 3 etasje S. Bredsgård.
Kontakt Elin Jensen v/Stiftelsen Bryggen for visning (tel 55 55 20 80)

Vi ønsker alle våre samarbeidspartnere flotte vårmåneder!

Categories
nyheter

Havstigning og planprosess vedrørende en evt bybanetrasé over Bryggen

Notat om kotehøyder

Stiftelsen Bryggen har fremlagt sine meninger vedr. forslaget om bybanetrasé over frontarealet på Bryggen. Stiftelsen Bryggen har initiert flere uavhengige utredninger. Vi mener en bybane over Bryggen fremstår som et svært dårlig forslag. Det vil få store konsekvenser for Verdensarvstedet og det vil dukke opp mange utfordringer som ikke er utredet. De negative konsekvensene for kulturminnet, er underkommunisert i debatten.

I Stiftelsen Bryggens kommentarer til Tilleggsutredningen i KU i 2013 skrev vi dette om havnivåstigning.

4. Havnivåstigning
Stiftelsen oppfatter at KU`en tar høyde for et relativt konservativt anslag for havnivåstigning og at analysen ikke er innenfor kommunens egne krav til planlegging i strandsone under kote 2,5m. En tilstrekkelig sikkerhetsmargin vil ytterligere øke den visuelle og fysiske barrierevirkningen.

I dette notatet er problemstillingen med havnivåheving (og bølger) i tilknytning til trase for Bybane over Bryggen nærmere belyst, sett i forhold til kjente og uomstridte grunnlagsopplysninger. Stiftelsen Bryggen har for dette formålet støttet seg på uavhengig fagekspertise, og for å vise hvordan banen vil bli liggende i gatebildet på fronten av Bryggen er det blitt utarbeidet fotoillustrasjoner. Kotehøyde og plassering av banelegeme er meget avgjørende for hvilke visuelle og barrieremessige effekter tiltaket vil ha.

Terrengbehandling i sideterreng og byrom, master og kjøreledning, sperregjerde, mv., vil åpenbart kunne finne ulik utforming – og er store diskusjonstema i seg selv. Slike spørsmål har vi ikke gått nærmere inn på her.

Nøkternt sett kan man ikke annet enn konstatere at det faglige underlag og de illustrasjonene som er utarbeidet i vårt arbeid står i sterk kontrast til utbyggers tidligere fremførte budskap i KU’en om ingen eller begrensede negative effekter. Stiftelsen Bryggen oppfatter det som et premiss at foreslåtte tiltak skal beskrives korrekt, uten skjønnmaling. Ovenstående arbeidsnotat om havnivå og trase over Bryggen illustrerer behovet for å gå inn i saken mer fyllestgjørende og at man får initiert uavhengige utredninger.

Categories
nyheter

Kulturminnefestivalen

Ruiner, hull og andre hemmeligheter
Søndag 26. april er det igjen tid for kulturminnefestivalen Ruiner, hull og andre hemmeligheter! Vi gleder oss til å se små og store til en fantastisk familiefestival, hvor man får se og lære veldig mye i vår historiske by! Stiftelsen tilbyr en liten skattejakt/rebusløp på Bryggen hvor man finner svar på spørsmål ved hjelp av kart og sans for detaljer. Våre kjempeflinke håndverkere vil vise frem tradisjonelt verktøy og arbeidsteknikker på verkstedet i Svensgården. Her er det muligheter for å få prøve seg med forskjellig verktøy både for små og store interesserte. Klokken 12-16. Alt er gratis!

Categories
nyheter

Markering: Nei til bybane over Bryggen

Stiftelsen Bryggen har klare og faglig forankrete meninger om forslaget om bybanetrasé over frontarealet på Bryggen. Forvaltning og beslutningstakerne har fått innspill fra Stiftelsen Bryggen gjennom hele prosessen. Vi mener det vil ha store konsekvenser som ikke er tatt alvorlig og mange utfordringer som ikke utredet. De negative konsekvensene som allerede er kjent, er underkommunisert i debatten og tilnærmet fraværende i media.

20. februar klokken 15-16 skal vi ha en markering mot bybane over Bryggen.
Stedet for markeringen er på frontarealet. Vi vil ha fokus på de konsekvensene som vil komme dersom en bybane skal gå over Bryggen. Vi mener de er uakseptable.

Vi skal ha mange spennende appeller av faglig, politisk og folkelig slag.
Markeringen er tverrpolitisk.
I forkant av arrangementet ønsker vi at så mange som mulig signerer underskriftskampanjen til Fortidsminneforeningen: Nei til bybane over Bryggen

Programmet er under utarbeidelse,
men vi kan love at det blir variert, underholdende og informativt.

Markeringen koster oss en del økonomisk. Dersom noen vil bidra til å få illustrert viktige poeng og fremme arrangementet, kan man enkelt donere penger på Markering: Nei til bybane over Bryggen, her er også  en del belønninger.

Vi gleder oss til denne viktige dagen.
Vi håper mange vil stille opp og sammen med oss vise at vår verdensarv er viktig for oss.
Arrangementet er lagt ut på facebook: Nei til bybane over Bryggen

Arrangementskomitéen består av:
Nei til bybane over Bryggen
Bryggens Venner v/Janicke Runshaug Foss
Miljøpartiet de Grønne v/Sondre Båtstrand
Fortidsminneforeningen avd. Hordaland v/Petter Visted
Fortidsminneforeningen Bergen Lokallag v/Nina Aldin Thune
Hordaland unge Høyre v/Jacob Mæhle
Stiftelsen Bryggen v/Kim Lingjærde, Bernt-Håvard Øyen og Agathe Hoff

 

Categories
nyheter

Fredagsakademiet våren 2016

Program for FredagsAkademiet.

Det blir temakvelder følgende fredager kl 19.00- ca 21.00:
22. januar, 5., 12., 19. og 26. februar, samt 4. mars.

Etter 15 år med samme pris er det nå litt forandring på det: Voksne kr 120, studenter/elever kr 60 og par kr 200, inklusiv servering av suppe og kaffe/te.

www.bryggenkunstskole.no
Jette Meyer tlf. 915 45 376

Categories
nyheter

Strålende jul og deilig nyttår

Stiftelsen Bryggen ønsker alle våre leietagere, samarbeidspartnere og felles Bryggen-entusiaster en riktig god jul og et godt nyttår.

julekort 2015 liten til web

Categories
nyheter

Nytt fra Bryggen 03/2015

Nytt fra Bryggen er i disse førjulstider sendt ut til alle våre leietakere.

Vi vil samtidig benytte anledningen til å ønske alle våre gode leietagere en riktig god jul!

2015-003 Nyhetsbulletin

Categories
nyheter

Ledig deleplass i Designfellesskapet

I flotte lokaler i Bredsgården har Designfellesskapet nå en ledig deleplass i sitt kreative arbeidsmiljø. Leien er lav og inkluderer møblert arbeidsplass, lokaler med kjøkken, møblert spiserom/møterom/bibliotek, eget toalett (eksklusivt for Bryggen) og kopimaskin/printer/scanner. Trådløst internett og strøm fordeles rettferdig kvartalsvis.

Se mer på www.designfellesskapet.noAnnonse drb red. pdf

Ta kontakt med Rolf Hermansen
på 926 22 801 for å bli en del av et trivelig miljø

Categories
nyheter

Jul på festningen

Flyer-Jul på festningenFørjulsstemning på Festningen onsdag 25. november klokken 18.

Minikonsert i Håkonshallen, tenning av juletre i Broggården og julesanger rundt treet. Kanskje kommer festningsnissen ;)
Alt er gratis!

Categories
nyheter

Helhetlig møbleringsplan for Bryggen

Stiftelsen Bryggens tidligere sjefsarkitekt Einar Mørk har lenge vært av den oppfatning at møbleringen av Verdensarvstedet Bryggen burde være uniform, av høy kvalitet og avdempet. Den økende turiststrømmen har resultert i økende behov for steder å ta en liten pause.

teakbenkI vinter laget Mørk en møbleringsplan med to typer benker i tre av høy kvalitet. Den ene typen er en parkbenk i sertifisert teak, solid bygget og nærmest vedlikeholdsfri, selv stående ute i vått vær. 7 stk av denne i forskjellige bredder plasseres i-, eller i tilknytning til Bryggestredet. Benkene er levert av Ingeniør T. W. Wilson.

 

Den andre typen er en enkel firskåren bjelke plassert på to klosser. Denne typen skal plasseres under svalganger og i passasjer. En slik benk vil føye seg bedre inn i miljøet her enn en tradisjonell parkbenk.

Nå er teakbenkene montert og plassert. De er finansiert av Bryggen Private Gårdeierforening og Bryggens Venner. Benkene har allerede fått positiv oppmerksomhet og blir hyppig brukt. Se oppslag i Ba 5 oktober

Categories
nyheter

Bryggens Museum høsten 2015

Høstens utstillinger, mandagsforedrag, Gullskoen museumscafe og søndagsforedrag

søndagsforedrag høst 2015

Categories
nyheter

Fredagsakademiet

Høstens program for Fredagsakademiet er klart.

• Tid: fredager kl. 19.00 – ca. 21.00. Foredraget starter kl 19.15
• Sted: Arent Meyers Kjeller, Bugården 15, rett bak SAS-hotellet
• Pris kr. 100; studenter/kunstnere kr 50; par kr 150 inkl. suppe og kaffe/te

Categories
nyheter

Bugården

IMG_4676Istandsettingsarbeidet i Bugården går fremover. De siste månedene har det blant annet vært fokus på utvendig værhud. Kledning og maling av denne er stort sett ferdig på nordveggen, østgavlen og frontfasaden. Leietaker flyttet inn i lokalene i 1. etasje før sesongen. Resten av etasjene og interiørene vil vi fortsette med når høst og vinter setter inn.

 

 

 

 

IMG_4673Utvendig trapp var dårlig i en tidligere utskjøtning, i tillegg til at den var for kort etter at bygningen er blitt hevet. Snekkerne har produsert 3 nye trinn med tradisjonelt verktøy. Mer om arbeidet med trappen kan leses her.

 

 

 

 

 

IMG_4674Håndstrøkne teglpanner ble heist opp på taket med kran og fordelt utover takflatene.

 

 

Categories
nyheter

Festningsdagene

Historisk festival på Bergenhus festning
lørdag 29. august og søndag 30. august klokken 12-16

Her blir det mye spennende og lærerike aktiviteter for store og små!
mer info på www.facebook.com/bergenhusdagene

Festningsdagene 2015

Categories
nyheter

Ruiner hull og andre hemmeligheter 2016

Festivalen 2016 er allerede under planlegging. Gøy skal det bli! I mellomtiden kan man lese rapport om hvordan årets festival gikk av stabelen. Nesten 2300 barn og voksne var med oss i lek, kunnskap og undring. Nytt av året var både Raggen og Beffen, stor suksess. Rapport_Kulturminnefestival 2015

Categories
nyheter

Piratfestivalen 2015

Lørdag 15. august er det Piratfestival på Bryggen. Finn frem din indre pirat, ta med barna og opplev Bryggen på en ny og spennende måte! Familieprogram 11-17, kveldsprogram 19-23 www.piratfestival.com

piratfestival_bryggen_plakat

Categories
nyheter

Nytt fra Bryggen 02/2015

“Nytt fra Bryggen” er sendt ut til alle våre leietakere.

Nytt fra Bryggen 2-2015

Nyhetsbulletin fra Stiftelsen Bryggen
1. Feriestengning. Stiftelsens kontor vil være feriestengt i ukene 29, 30 og 31. Vi har mannskaper på jobb i hele perioden, for henvendelser:

Uke 28 og 29: Rasmus Nygård (tel 41231245)
Uke 30 og 31: Inge J. Børve (tel 90827280)
Vakthavende på besøkssenteret (tel 48317661) kan også kontaktes.

2. Sikkerhet
Vi ber dere alle passe på å holde dører og porter låst, særlig utenom arbeidstiden. Observerer dere «mistenkelige» personer, kontakt vaktselskap, utleier eller politiet.

3. Parkering i Bryggestredet
Takk til alle dere som viser hensyn og respekterer parkeringsforbudet!

4. Publikumstoaletter sesong
De to publikumstoalettene i Jacobsfjorden er tilgjengelig mellom 08:30 og 16:30, i perioden 5.5 – 1.9. Virksomheter som får turister innom har mulighet til å få vekslet mynt ved henvendelse til Besøkssenteret.

5. Besøkssenteret
Beøkssenteret i Midthuset er åpent
juni-august 09:00-17:00.

6. Filminnspilling
Den 9.7, 18:00-21:00 vil det foregå filminnspilling til spillefilmen Bliss i Enhjørningsgården og Bredsgården. I forbindelse med opptakene vil deler av passasjene være avsperret.

Stiftelsen Bryggen ønsker alle våre leietakere en riktig god sommer!

 

 

Categories
nyheter

Ledige lokaler

Vi får snart ledige lokaler i Holmedalsgården 6f.
Store, lyse og veldig trivelige lokaler med mange muligheter.
Dette er et sjeldent innholdsrikt leieobjekt midt i sjarmerende, historiske og sentrale Bryggen. Totalt 216 kvm.

Ta kontakt med Elin for visning og pris.

DSC_0014 DSC_0016 DSC_0047

Categories
nyheter

Ledige lokaler

Stiftelsen Bryggen har ledige lokaler i en nyrestaurert frontbygning.
Store, lyse kontorlokaler med tilhørende arkivrom, toalett og flott spiserom/møterom. Høy standard og vakre kvaliteter. Totalt 106 m2

Ta kontakt med Elin for visning og pris.

DSC_0009

DSC_0011

Categories
nyheter

Nytt fra Bryggen

“Nytt fra Bryggen” er sendt ut til alle våre leietakere.

Viktig informasjon om parkering i Bryggestredet.
Vårt Besøksenter er nå åpent 09-17 hver dag, her kan man veksle til 10-kronere dersom man ønsker å bistå besøkende som trenger veksel til toalettene. Ta kontakt med kontoret om dere trenger euromynt.

Nytt fra Bryggen Nr. 01 2015

Categories
nyheter

Ruiner, hull og andre hemmeligheter

Søndag 26. april er det igjen tid for kulturminnefestivalen Ruiner, hull og andre hemmeligheter! Vi gleder oss til å se små og store til en fantastisk familiefestival, hvor man får se og lære veldig mye i vår historiske by! Stiftelsen tilbyr en liten skattejakt/rebusløp på Bryggen hvor man finner svar på spørsmål ved hjelp av kart og sans for detaljer. Våre kjempeflinke håndverkere vil vise frem tradisjonelt verktøy og arbeidsteknikker på verkstedet i Svensgården. Her er det muligheter for å få prøve seg med forskjellig verktøy både for små og store interesserte. Klokken 12-16. Alt er gratis!   Ruinfestival 2015_web

Categories
nyheter

Bryggen synker ikke lenger

Riksantikvarens mann Iver Schonhowd legger frem gladsaken om at de nå har god kontroll på grunnvannet på Bryggen. Dette er forsynt med Bergens eget regnvann.

Vi som huseiere merker den økte vannmengden og vil snarlig få på plass pumper slik at vi unngår oversvømmelser i fundamenter og bygninger når stormflo og kraftig nedbør inntreffer på samme dag.

Bergensavisen 07.12.2104

Categories
nyheter

Bryggen i media: Bryggen synker ikke lenger

Riksantikvarens mann Iver Schonhowd legger frem gladsaken om at de nå har god kontroll på grunnvannet på Bryggen. Dette er forsynt med Bergens eget regnvann.
Vi som huseiere merker den økte vannmengden og vil snarlig få på plass pumper slik at vi unngår oversvømmelser i fundamenter og bygninger når stormflo og kraftig nedbør inntreffer på samme dag.
Foto: Vidar Langeland
Bergensavisen 07.12.2014

Categories
nyheter

Bybanetuneller – et inspirasjonshefte

I diskusjonen rundt bybanens trasé til Åsane har vi i Stiftelsen Bryggen fremmet vårt syn om at den ikke må legges over frontarealet til Verdensarven. Vår formålsparagraf sier at vi skal bevare Bryggen for fremtiden og vi er ikke villige til å gamble med 1000 års historie for 50 år med kollektivtransport.

I den pågående bybanedebatt i Bergen mener vi at det har manglet et perspektiv om at tunell med tilførselsårer og fjellhall kan representere et spennende arkitektonisk element som utvilsomt kan bli en attraksjon for byen og for de besøkende og reisende.

Stiftelsen Bryggen presenterer Bybanetuneller -et inspirasjonshefte for å vise mulighetene som ligger i utforming av det arkitektoniske som følger av bybane i tunell.

Categories
nyheter

Søndagsforedrag Bryggens Museum

Postdoktor Irene Baug holder foredrag om det “grå gullet” søndag 02.11.2014 klokken 13.00

Trykk på bildet for mer informasjon

Categories
nyheter

Høstens program fra FredagsAkademiet

FredagsAkademiet høsten 2014

Tid: fredager kl. 19.00 – ca. 21.00. Foredraget starter kl 19.15
Sted: Arent Meyers Kjeller, Bugården 15, rett bak SAS-hotellet
Pris kr. 100; studenter/kunstnere kr 50; par kr 150 inkl. suppe og kaffe/te

Se link til programmet her.

Categories
nyheter

Nytt fra Bryggen

Årets andre “Nytt fra Bryggen” er klart i forbindelse med ferieavvikling på Stiftelsen og høysesong for butikkene. Her er informasjon om alt du har lurt på i det siste. Mye viktig for deg som er leietaker på Bryggen.

Nytt fra Bryggen 02

 

 

Categories
nyheter

Søndagsforedrag

Foredrag på Bryggens Museum sandag 27.04 klokken 13.

Dokumentarfilm om eksplosjonsulykken 20. april 1944

 

Se detaljer Søndagsforedrag

Categories
nyheter

Ruiner, hull og andre hemmeligheter 2014

Endelig er det tid for årets kulturminnefestival på Bryggen.

Ruiner, hull og andre hemmeligheter.

Vi stiller som vanlig med fremvisning (og muligheter for prøving) av verktøy og teknikker, samt en liten skattejakt/rebusløype for barn. Enkel premiering. Festivalen er gratis og passer for alle. Store og små. Klokkeslettet er 12-16 og området er Bryggen, Bergenhus og Nykirken. Se program med kart. Velkommen! Vi gleder oss!

Program Ruinfestival 2014

Categories
nyheter

Bybanedebatt

Bryggens Venner inviterer til informasjons- og debattmøte om Bybanen
05. mai klokken 19-21 i Auditoriet på Bryggens Museum.

Invitasjon

Categories
nyheter

Ledige kontorlokaler, sjeldent store og lyse

Vi har i øyeblikket ledige store, flotte kontorlokaler i Bredsgården på Bryggen.

Lokalene ble totalrenovert i 2009 og fremstår som svært trivelige og lyse.
Det egner seg for en bedrift på opptil 9 ansatte.
Tilhørende møterom/kjøkken, eget wc og stor, lys innebygget sval.

Ta kontakt på mail for mer informasjon, eller ring 55 55 20 80

(Foreløpige bilder er tatt med tidligere leietakere tilstede. Nye og mer beskrivende bilder vil bli lagt ut snarest.)

 

Categories
nyheter

Fortellinger fra festningen – Eksplosjonsulykken og gjennoppbygging

Categories
nyheter

Fredagsakademiet

Våren fortsetter med fredagsakademiets program.
Spennende foredrag, god mat og hyggelig selskap fredager på Bryggen Kunstskole.

 • Tid: fredager kl. 19.00 – ca. 21.00. Foredraget starter kl 19.15
 • Sted: Arent Meyers Kjeller, Bugården 15, rett bak SAS-hotellet
 • Pris kr. 100; studenter/kunstnere kr 50; par kr 150 inkl. suppe og kaffe/te

Se program på www.bryggenkunstskole.no

Categories
nyheter

Nytt fra Bryggen

Stiftelsen Bryggen tar fremover sikte på å sende ut nyheter og diverse stoff fra og om Bryggen i korte bulletiner. Leietakere vil få informasjonen per mail, men vi vil også legge bulletinene ut her på vår hjemmeside.

Årets første NYTT FRA BRYGGEN NR 01

Categories
nyheter

Årbok

Her kan du bla deg gjennom årboken til Stiftelsen Bryggen og Bryggens Venner for året 2013.

Årbok 2013

Categories
nyheter

Kommentarer til tilleggsutredningene

Stiftelsen Bryggen har sendt inn følgende merknader til tilleggsutredningene angående bybanetrasévalg.

Merknader til tilleggsutredninger

Kort oppsummert:

1. Generelt.

Stiftelsen er glade for at det er anledning til å komme med kommentarer til tilleggsutredningene, men stiller spørsmål ved hvorvidt saken og trasévalget er behandlet med den objektivitet og faglig bredde som saken fortjener.

2. Visuelle barrierer

Stiftelsen savner en metodisk visuell analyse og kan ikke se annet enn at metodene som er benyttet for vurdering av de visuelle effektene er basert på skjønn. Ved å forholde seg til dagens situasjone som et 0-alternativ blir vurderingene feilaktig ubetydelige effekter og lav eller ingen negativ konsekvens.

3. Sikkerhet

Stiftelsen mener at utredningene ikke har tatt høyde for de store mengder mennesker som kommer til Bryggen hvert år, uten fokus på bybane. Sikkerhetsgjerder er benyttet som avbøtende tiltak mot dødsulykker i farlige soner og vi frykter at dette kan bli aktuelt på Bryggen relativt raskt.

4. Havnivåstigning

Stiftelsen oppfatter at KU`en tar høyde for en relativ konservativ anslag havnivåstigning og at analysen ikke er innenfor kommunens egne krav til planlegging i strandsone under kote 2,5m. En tilstrekkelig sikkerhetsmargin vil ytterligere øke den visuelle og fysiske barrierevirkningen.

5. Støy og tilstedeværelse

En fotgjenger som spaserer fra Finnegården til Bradbenken vil passeres av ikke mindre enn 6 vognsett. Dette vil forringe opplevelsen av det historiske området.

6. Nødavlastning

Når der er ulykker eller arbeid i Fløyfjellstunnellen må all trafikk dirigeres gjennom sentrum. Verdien av slik avlastning vil reduseres om veiareal begrenses og felt stenges.

7. Effektivitet og materiell

Stiftelsen forutsetter at innsparing på materiell er tatt med i de økonomiske beregningene dersom man går for raskere kjøretid enn ved bane i dagen over Bryggen. Ved å gå for det raskeste alternativet (ikke bane over Bryggen) sparer man rundt 400 millioner bare på vognsett, i tillegg kommer innsparinger for drift og vedlikehold.

Vi håper inderlig at alle politikerne som skal være med og fatte et så viktig valg leser våre kommentarer.

Categories
nyheter

Bryggen i media: Slik kan Bryggen bli

Peter Christian Frølich (H) legger frem et forslag til hvordan Bryggen kan bli for bystyregruppen. Han ønsker å illustrere hva man risikerer å gå glipp av dersom Bybanen legges foran Bryggen.
Illustrasjon: Fabian Gohde
Bergens Tidende 25.11.2013

Categories
nyheter

Ledige kontorlokaler

Vi har ledige to unike kontorlokaler på Bryggen. Rommene er store og lyse etter Bryggenstandard, og har flotte historiske kvaliteter som ubehandlete tømmervegger.

bilde-subsea

lokaler-linni lokaler-linni2

 

 

I Bredsgården 3. etasje har vi et rom på 31 kvm, med et lite vindu. Ledig fra 1. september.

 

 

 

 

I Jacobsfjordens 3. etasje  har vi et rom på 27 kvm med to store vinduer, ny kjøkkenkrok og arbeidsplattform. Ledig  i øyeblikket.

 

 

 

Begge lokalene egner seg godt som arbeidsplass for 2 personer. Ta kontakt for mer informasjon på telefon 55 55 20 80 eller epost

Categories
nyheter

Høringsuttalelser

I den siste tiden har flere instanser støttet Stiftelsen Bryggen i sine uttalelser mot en eventuell bybanetrasé over Bryggen. Riksantikvaren og Fortidsminneforeningen er tydelige og klare imot. Riksantikvaren varsler innsigelser mot forslaget. Icomos sier konsekvensanalysen er mangelfull og ikke gir grunnlag til å vurdere alternativene. Konklusjonen er at de ikke kan anbefale noen av alternativene i nærheten  til Bryggen.

Fortidsminneforeningen

Icomos Norge

Riksantikvarens høringsuttalelse

Categories
nyheter

Festspillene til Bryggen

Lørdag 1. juni klokken 12 får Bryggen et kort, men spennende besøk av festspillutøverne Body Rythm Factory. Vær klar for en annerledes musikkopplevelse! Hvor på Bryggen? Følg rytmene!

 

Categories
nyheter

Besøksenteret i midthuset Jacobsfjorden åpent

Besøksenteret er åpent hver dag 10-16 i mai og 09-17 i juni, juli og august. I september holder vi åpent til etter matfestivalen helgen 6.-8. september med åpningstider 10-16.

Categories
nyheter

Sommeren er kommet

Sommerturistene er kommet for sesongen. Bryggen syder av liv og hygge! Det hverdagslige restaurering- og vedlikeholdarbeidet går sin vante gang, men med flere interesserte tilskuere.

Categories
nyheter

Høringsuttalselse fra Stiftelsen Bryggen

Stiftelsen Bryggen (SB) ønsker å fremme et klart standpunkt om at den planlagte traseen for utvidelsen av linjenettet mellom Bergen sentrum og Åsane ikke må legges over Bryggen. Vi har i våre vurderinger lagt vekt på følgende hovedpunkter:

 • Forslaget er i strid med den etablerte reguleringsplanen for verdensarvstedet Bryggen og tilhørende områder (“buffersonen”). Vi finner at tiltaket beskrevet i trasé 1Aa/1Ab er i strid med klausuleringen og med intensjonen for buffersonen anført i gjeldende reguleringsplan. I dette ligger det også en klar konflikt med reguleringsplanens intensjon. For å ivareta de langsiktige interessene knyttet til en verdig bevaring av Bryggen, er det et selvstendig mål å sikre at arealet foran Bryggen blir trafikkfritt. Bryggen i Bergen er innskrevet på UNESCOs liste over verdensarven, hvilket stiller høyere krav til aktsomhet og grundighet ved tiltak som berører selve stedet og dets umiddelbare omgivelser
 • Trasévalg 1Aa og 1Ab innebærer undervurderte effekter og konsekvenser for kultur-lagene knyttet til hele strekningen rundt Vågen, foran Bryggen og videre mot Sandbrogaten.
 • Bybanen representerer en irreversibel installasjon som skaper en barriere mellom verdensarvstedet og Vågen. Dette bryter med den historiske forankringen og begrunnelsen for Bryggens opprinnelse.
 • Gjennom mangeårige registreringer, har Stiftelsen Bryggen fremskaffet sikre anslag for den høye konsentrasjonen av besøkende til Bryggen. Stiftelsen vil hevde at en åpen bybanetrasé representerer en sikkerhetsrisiko når så store folkemengder konsentreres på et såpass begrenset område.
 • Stiftelsen Bryggen påpeker at man i utredning av traséalternativene har utelatt eller ikke fått utredet andre aktuelle løsninger. På oppdrag fra Stiftelsen Bryggen har Multiconsult AS forestått en uavhengig vurdering av en alternativ trasé fra sentrum til indre Sandviken (Multiconsult 2013b). Utredingen konkluderer med at en driving/-strossing av eksisterende havnesportunell mellom Jernbanestasjonen og Koengen både er en trafikkeffektiv og mindre kostnadskrevende løsning enn de foreslåtte alternativ

I det følgende vil ovenstående punkter utdypes og drøftes nærmere. SB berører også en rekke andre forhold, og ønsker i den anledning å peke på at de foreslåtte tiltakene er meget om-fattende, blant de største prosjekter og planarbeider i Bergen by noensinne. En uttalefrist på 6 uker i en så omfattende sak er knapt.

Høringsuttalelse Bybanen 2013

Illustrasjoner bybanen

Alternative traseertil KU Bybanen Sentrum-Sandviken SB

 

Categories
nyheter

Bryggen i media: Dropper batteri, går for kabler

I dagens BT har konsekvensutredningen fått avslørt en del feil og mangler. Batteridrevet bybane er ikke et alternativ og store dominerende master vil være en realitet. Ordet “bestillingsverk” er brukt og man er etterhvet blitt oppmerksomme på at bybane over Bryggen ikke er så enkelt og rosenrødt som det har blitt fremstilt til nå.
Fotomontasje: Tor Sponga, BT
Bergens Tidende 26.04.2013

Categories
nyheter

Bryggen i media: Bilfri uten bybane

Det har vært uheldig at bybanediskusjonen har handlet om trafikksanering. Stiftelsen Bryggen har lenge hevdet at bryggen kan bli bilfri når politikerne velger det, uavhengig av bybanen. Artikkel i BT fremmer dette spørsmålet til Høyre og de innrømmer at Bryggen kan bli bilfri uten bybane. Vi ønsker Bryggen både bybane- og bilfri.
Fotomontasje: Tor Sponga, BT
Bergens Tidende 29.04.2013

Categories
nyheter

Bryggen i media: Verdensarv og bybane

Helge Tveit minner om reguleringsplanen av 2006 som var nødvendig for å sikre Verdensarvstedet Bryggen mot utvikling i Bryggens nærområde som kunne være en trussel for verdenskulturminnet. Buffersone ble opprettet rundt hele Bryggen og der står ingenting om at det i fremtiden vil være greit å legge en bybanetrasé i nettopp det som skal være den beskyttende sonen.

Ba 10.04.2013

Categories
nyheter

Bryggen i media: Internasjonal forpliktelse

Styreleder i Stiftelsen Bryggen advarer mot å tro at man må velge bybane for å få redusert trafikken over Bryggen, og minner om at valg av trasé er et lokalt anliggende, mens spørsmål rundt verdensarvstedet Bryggen er en internasjonal forpliktelse.

Ba 09.04.2013

Categories
nyheter

Bryggen i media: Sterk bekymring

Stiftelsen fikk i dag 10 minutter til å si vår mening til norconsult, byantikvar, kommune, fylkeskommune og Riksantikvar. Vi håper vårt viktigste poeng blir tatt til etterretning; Bybane over Bryggen vil forringe Verdensarven. I tillegg stilte vi opp på infomøte i Rådhuskantinen og fremmet våre bekymringer.
Illustrasjon: Norconsult 2013
Bergensavisen 20.03.2013

Categories
nyheter

Fire ledige kontorplasser på Designbryggeriet

Jobber du med eget foretak innenfor design eller annet visuelt kreativt virke og trenger et sted å jobbe blant likesinnede hyggelig folk, er dette en unik mulighet!

Fire kontorplasser ledig fra og med 1.april 2013 på Designbryggeriet, Bryggen, midt i hjertet av Bergen! Jobber du med eget foretak innenfor design eller annet visuelt kreativt virke og trenger et sted å jobbe blant likesinnede hyggelig folk, er dette et funn.

Informasjon om kontorplassleie på Designbryggeriet:
Månedsleie: 2200,- Fra 01.07 2300,-
Et kreativt felleskap bestående av 9 plasser fordelt på 3 rom.
Forutsetning at du driver med et visuelt virke. For tiden driver de hyggelige folkene som har plass med alt fra filmproduksjon, grafisk design, illustrasjon, interiør og produktdesign
Inkludert for alle på Designbryggeriet; Strøm, internett, møtelokale med prosjektor (langbord og stoler), felleskjøkken og regelmessig vasking, individuelle skap med lås.
Lokalet er meget trivelig og lyst.
Trygt og sikkert låsesystem.

Er du interessert, så ta kontakt med Roar B. Eliassen for mer informasjon:
T: 911 21 229
E: roar@katapultmedia.no

eller
Petter A. Visted
T: 900 35 095
E: pvisted@online.no

designbryggerietdesignbryggeriet2 designbryggeriet3 designbryggeriet4

Categories
nyheter

Bryggen i media: Trasévalg til bekymring

Norconsult anbefaler kommunen å gå videre med alternativet over Bryggen. Vi følger med i vantro. Synlighetsprinsippet og økonomi står fremdeles sterkere enn kulturminneloven. Den samme misvisende fotomontasjen brukes som bilde på hvor idyllisk det kan bli.
Fotomontasje: Sean Murray Meling
Bergens Tidende: 04.03.2013

Categories
nyheter

Kick-off i Bugården

Ba Kick-offNå er vi endelig klare til å gå igang med vårt neste istandsettingsprosjekt, Bugården Ba og Bb.

Oppstarten vil være en glidende overgang fra ferdigstillingen av Holmedalsgården, og vi begynner så smått nå i februar 2013. Vi er alle ivrige etter å få ta fatt på et nytt og spennende prosjekt som vil gi oss utfordringer og glede. Etter at leietakerne har brukt vinteren på å flytte ut markerte vi at vi har overtatt bygningen med en felles befaringsrunde, festlunsj og kick-off møte, i et av de kalde lokalene.

Categories
nyheter

Bryggen i media: Pest eller kolera

Trond Tystad har et debattinnlegg hvor han ber bystyrepolitikerne ta en fot i bakken før de ender opp med bybane over Bryggen som eneste alternativ til bybanetrasé til Åsane. Stiftelsen har ved flere anledninger bedt om at det må utredes konsekvensanalyser av alle alternativene. At et tunnelalternativ blir for dyrt skal ikke måtte gå ut over 1000-år gammel verdensarv.

Bergensavisen 17.01.2013

Categories
nyheter

Ravn Design nyåpnet i Jacobsfjorden

741156_513782962007436_1753076776_o

Categories
nyheter

Fredagsakademiet

Vårens program er på plass!
Spennende foredrag, god mat og hyggelig selskap fredager på Bryggen Kunstskole.

 • Tid: fredager kl. 19.00 – ca. 21.00. Foredraget starter kl 19.15
 • Sted: Arent Meyers Kjeller, Bugården 15, rett bak SAS-hotellet
 • Pris kr. 100; studenter/kunstnere kr 50; par kr 150 inkl. suppe og kaffe/te

Se program på www.bryggenkunstskole.no

Categories
nyheter

Ledig kontorplass i fellesskap

Annonse-drb-red

Categories
nyheter

Bryggen i media: For dyrt med tunnel i Finnegårdsgaten

Norconsult leverer rapport som overrasker politikerne. Et bybanealternativ med tunnel i Finnegårdsgaten blir for kostbart. Vi er glade for at et dårlig alternativ strykes fra listen, men politikener må snart innse at bybane over Bryggen heller ikke er et alternativ Bergen kan leve med. Litt merkelig er det at Norconsult bruker som argument at Riksantikvaren har varlset innsigelser dersom det er snakk om inngrep i “kulturlag” (i hermetegn?), og at dispensasjoner fra kulturminneloven vil ta lang tid og bli for dyrt. Vi reagerer dersom man mener at kulturminner automatisk taper fordi man står overfor utfordringer og en lov som tross alt finnes for å sikre kulturminnene i situasjoner som nettopp dette. Man må ikke glemme at vi har et ansvar å bevare kulturminnene for kommende generasjoner! Vi har et lenger perspektiv enn 50 år, både for bygningsmassen og kulturlagene på Bryggen.

Bergensavisen 12.01.2013

Categories
nyheter

Besøkstallene 2012

Da er besøkstallene for 2012 klare.
Totalt antall besøkende er på svimlende 1 173 449!
Etter at vi har trukket ganske kraftig fra for oss som arbeider her har vi et antall besøkende på 884 561. Statistikken viser at det totalt er en økning fra i fjor. Spesielt januar til mai har en tydelig økning fra 2011. Sommermånedene er noenlunde like, mens høsten totalt sett er noe mindre besøkt enn i fjor.

Categories
nyheter

God jul og godt nyttår!

Categories
nyheter

Jul på Bryggen 14.-16. desember

Fredag til søndag kl. 11-17 holdes julemarked, barnas loppemarked, vintagemarked, åpne gallerier og butikker på hele Bryggen. Bryggenisser og snøprinsessen underholder i passasjer og smau, søndag kl. 13.30 – 14.45 signerer Gunnar Staalesen boken sin “Bryggenmysteriet” i Midthuset, Jacobsfjorden.

Categories
nyheter

Riksantikvaren feiret ferdigstilling av Fiskebutikken

6. desember holdt vi markering i Fiskebutikken med inviterte fra Riksantikvaren, samarbeidspartnere i istandsettingsarbeidet, Fylkeskommunen og Bergen Kommune.

Vi feiret samtidig Riksantikvarens 100-års jubileum og Stiftelsen Bryggens 50-års jubileum.

Les mer på Riksantikvarens hjemmesider: Feiring på Bryggen

Categories
nyheter

Bryggen i media: Fiskebutikken snart ferdigstilt

Riksantikvaren besøkte i går Fiskebutikken i Holmedalsgården og markerte ferdigstilling av restaureringsarbeidet i den første frontbygningen som er en del av Prosjekt Bryggen. Mye gjenstår, men vi skal være stolte av det som er gjort.
Foto: Magne Turøy
Bergensavisen 06.12.2012

Categories
nyheter

Bryggen i media: Hever Bryggen i Bergen

Noen presiseringer til artikkelen: Prosjekt Bryggen har vart i 12 år. Ferdigstilling av den 4. bygningen under prosjektet nærmer seg. Ytterligere 8 bygninger er under arbeid. Holmedalsgården er den første frontbygningen som er hevet. Prosjektet finansiseres av Riksantikvaren og eierne selv. I dette tilfellet Stiftelsen Bryggen, i Svensgården og Bellgården finansieres minimum 10 % av eierne der. Statsbygg bidrar ikke med noe. Det gjenstår istandsetting av over 30 bygninger. Prosjekt Bryggen er ikke halvveis.
Nrk Hordaland 06.12.2012

Categories
nyheter

FORFALL OG GJENREISNING

En praktbok av en bevaringshistorie, utgitt i anledning Stiftelsens 50-års jubileum. Skrevet av Hans-Emil Lidén, formgitt av Per Bækken. En god og interessant historie i en taktil og estetisk innpakning. Finnes for salg i de fleste bokhandlere, kan også kjøpes direkte av oss i Besøksenteret, eller ved kontakt.

Categories
nyheter

Udd Tollefsen feirer 3 år på Bryggen

Lørdag 1. desember tilbys besøkende gløgg, pepperkaker og mandariner klokken 11-16
Velkommen til stemningsfulle og julepyntete Jacobsfjorden.

Categories
nyheter

Juleutstillingen Bryggen 2012 i Galleri M.

Galleri M har i disse dager Juleutstilling. Galleri M er et utstillingsvindu for kunstnerne på Bryggen. Det er mange kreative sjeler med atelier og verksted rundt på Bryggen i gamle lagerboder og trivelige loft. Man finner Galleri M i Jacobsfjorden i midthuset, rett ved ønskebrønnen.
Utstillingen er åpen onsdag til søndag klokken 13-17.

Categories
nyheter

Vi fyller 50 år

Stiftelsen Bryggen og Bryggens Venner ble stiftet 27. november 1962.
Stiftelsen Bryggen ble dannet med det formål å erverve gjenstående gårder på Bryggen og sanere, brannsikre, restaurere og drifte disse etter retningslinjer godkjent av de antikvariske myndigheter. Bryggens Venner skulle fungere som dokumentasjon på at Stiftelsens arbeid var grunnet i et bredt folkelig krav, og ha gjennomslagskraft i forhold til lokale og sentrale beslutningstakende instanser, samt å bidra økonomisk til overtakelse av bygninger og sikringsarbeid. Bryggens Venner støtter arbeidet for en verdig bevaring av Verdenskulturminnet Bryggen som kulturhistorisk minnesmerke, og søker å spre informasjon og kunnskap om Bryggen.

Categories
nyheter

Kongens fortjenestemedalje i sølv

Kjell Moberg har vært en markant bergensprofil i en årrekke. I Haakonshallen ble han lørdag, i anledning Bryggens Venner og Stiftelsen Bryggens 50 -årsjubileum, hedret med kongens fortjenestemedalje i sølv. Skomann, fekter, seniorpolitiker og ikke minst, som vi best kjenner ham, Bryggeentusiast. Han har sitter som styreleder i Bryggens Venner, i styret i Stiftelsen Bryggen og spredd rundt seg med begeistring ofor vår felles kulturarv. Stiftelsen Bryggen gratulerer!

Categories
nyheter

Bryggen i media: Fra skam til stolthet

Bryggens Venners styreleder Janicke Runshaug Foss snakker om Bryggens bevaring og fremtidens problemstillinger med Byantikvar Johanne Gillow. Fra skam til stolthet. Innlegget ble sendt på Nrk Hordaland 23.-og 26. november.
Foto: Tom Hjertholm
Lydfil: “Bryggens Venner fyller 50 år”

Categories
nyheter

Bryggen i media: 50 års vernearbeid

Bryggens Venner feiret 50-års jubileum i Håkonshallen 24. november.
Ba har lagt ut en billedsamling av festlighetene. Kjell Moberg fikk kongens fortjenestemedalje i sølv, og Tryggve Fett oppfordet folket til å fortsette bevaringsrabeidet.
Foto: Rune Johansen
Bergensavisen 24.11.2012

Categories
nyheter

Bryggen i media: Bryggens Venner feirer

Uten Bryggens Venner hadde man ikke hatt Bergens stolthet; Bryggen. Artikkel om hvordan den storstilte feiringen av 50-års jubileet gikk for seg i Håkonshallen lørdag 24. november.
Foto: Rune Johansen
Bergensavisen 24.11.2012

Categories
nyheter

Jul på Bryggen

Jul på Bryggen 14.-16 desember!

Bryggen er åpen fredag, lørdag og søndag klokken 11-17

Lørdag og søndag får vi nissebesøk, barnas loppemarked, vintage-og bruktmarked og holder åpne dører over alt.

Kom, kom, få litt julestemning. Velkommen!

Categories
nyheter

Bryggen i media: Nei til bybane over Bryggen

Neppe bybane over Bryggen
Flere partier sier nei til bybanen over Bryggen. Byrådsleder får det nok ikke som hun vil. Vi er glade for at man seriøst går inn for å utrede tunnelalternativene.
Fotomontasje: Sean Murray Meling
Bergens Tidende 25.10.2012

Categories
nyheter

Vår kjære Direktør går av

Direktør for Stiftelsen Bryggen gjennom 12 år, Lasse Bjørkhaug, avtropper gradvis i løpet av høsten. Han har vært en varm og diplomatisk leder som vi takker av med lykkeønskninger om en innholdsrik og avslappende pensjonstilværelse. Vi vet at det er vansklig å gi slipp på noe som har vært så mye mer enn en jobb de siste årene, og håper på faglig samarbeid og sosiale begivenheter i fremtiden. Takk, Lasse!

Categories
nyheter

Bryggen i media: Bekymringsfullt alternativ

Det har i forbindelse med mulige bybanetraséer til Åsane blitt diskutert forskjellige løsninger i avisene i sommer. Et av alternativene som er lagt frem er over Bryggen. Stiftelsen Bryggen har fremmet sitt syn på dette forslaget og håper at politikere tar til fornuft.
Foto: Ørjan Deisz
Bergens Tidende 06.09.2012

Categories
nyheter

Bryggen i media: Folket vil ikke ha bybane over Bryggen

Folket vil ikke ha bybane over Bryggen. Fotomontasjen viser et ukorrekt glansbilde av realitetene om banen skulle passert foran verdensarven. Flere aktører står frem som motstandere av forslaget over Bryggen.
Fotomontasje: Sean Murray Meling
Bergens Tidende 05.09.2012

Categories
nyheter

Varg Veum på Bryggen

Dere kan nå kjøpe den eksklusive boken fra Gunnar Staalesen på vårt Besøksenter i Midthuset/Jacobsfjorden. Boken finnes i et opplag på 2000, hvorav 500 er nummerert og signert.

Varg Veum Bryggemysteriet BA 12 Juni 2012

Categories
nyheter

Åpent for sommeren

Velkommen til Bryggen

Vi ønsker deg velkommen til butikken vår på Bryggen. Vi har åpnet for sommeren og har åpent nesten hver dag.

Følg med på bloggen vår her presenterer vi nyheter og spennende inspirasjon. www.mut.no

Kunsthåndverksmarked på festplassen

Torsdag 14 juni ( 11-19), fredag 15 juni (11-18) og lørdag 16 juni (10-16) er det kunsthåndverksmarked på Festplassen, fra MUT deltar Mariane Moe.

Utvalgte skjørt på salg, gjør et kupp!

https://www.facebook.com/events/311677188920324/

Velkommen.

Categories
nyheter

Bryggen i media: Fiskebutikken i Holmedalsgården jekkes

Fiskebutikken i Holmedalsgården jekkes
Film: Tore Sevheim

Fiskebutikken løftes
Nrk Hordaland 16.04.2009

Categories
nyheter

Bryggekatten Snorre er død

Snorre har vært hele Bryggens huskatt i 18 år. Det er trist at han nå er borte.

Han jaktet rotter og mus for oss på Bryggen en gang i tiden, men det er lenge siden han trengte det for matens skyld. De siste årene var han fortjent både gammel og lat. Ingen utekatt har hatt det så godt som ham, så mange som matet, koste og brydde seg om hans velvære. Trygt og varmt hadde han det om natten med koserotten sin i den pelskledde kurven bak låste dører med kattehull, slik at han kunne komme og gå som han ville. Han satt alltid på trappen i Bredsgården når folk kom på jobb om morgenen, mjauet hest for litt kos, men et klapp eller to på hodet var nok.


Kjendisen i BT 30.09.2011

Les om Snorrres bortgang i BT 29.05.2012

Categories
nyheter

Ruiner, hull og andre hemmeligheter

Kulturminnefestivalen gikk av stabelen søndag 6. mai mellom klokken 12 og 16. Været var vanskelig å bli klok på, men stemningen var strålende. Stiftelsen Bryggen deltok for første gang aktivt med omvisning i restaureringsprosjektet Fiskebutikken, demonstrasjon av verktøy og tradisjonshåndverk, hvor barn (og voksne) fikk prøve seg med utvalgt verktøy, og skattejakt/rebus på Bryggen med gyllen premiering. Vi storkoste oss og håper våre besøkende gjorde det samme.