Tradisjonshåndverk

Gjennom krevende istandsettingsoppgaver og videreutdanning har håndverkerne ved Stiftelsen Bryggen opparbeidet seg høy kompetanse innen tradisjonshåndverk. Kunnskapsinnhenting og samarbeid med tradisjonsbærere har vært et virkemiddel for økt forståelse for bygningene vi jobber med.