Besøkstall

 

I 2004 fikk Stiftelsen Bryggen satt opp digitale telleapparater ved de sentrale inngangene til den gamle bebyggelsen på Bryggen. Tallene viser det totale antall passeringer. Vi har ikke trukket fra for passeringer av de som har sitt daglige virke på Bryggen, og ikke regnes som besøkende. Om vi trekker fra de “fastboende”, har vi de senere år likevel et besøkstall som nærmer seg 2 millioner.

2005837 054 personer
2006840 147 personer
2007867 828 personer
2008911 156 personer
2009899 721 personer
2010938 957 personer
20111 096 918 personer
20121 173 449 personer
20131 162 388 personer
20141 228 492 personer
20151 413 209 personer
20161 459 000 personer
20171 690 000 personer
20181 844 145 personer