Prosjekter

Holmedalsgården 8a og 8b

Fiskebutikkens nye frontfasade ferdig sommeren 2012: vinduer, kledning og maling laget prosessuelt autentisk.

“Fiskebutikken” har vært under istandsetting i noen år nå. Dette er uten tvil det største istandsettingsprosjektet vi har vært borti så langt på Bryggen. Bygning 8a er en stor og komplisert bygning som hadde store utfordringer i mange lag svært råteskadete fundamenter og en laftekasse som både hadde råteskader, samt brannskader fra brannen i 1958.

Utskjøtning av tverrbjelkelaget i 1. etasje

Artikkel fra Prosjekt Bryggen sin hjemmeside.

Kontorlokalene i front i 2.-og 3. etasje ble ferdigstilt sommeren 2012. Butikklokalene i 1. etasje ble ferdigstilt i desember 2012. Det store arbeidet med laftekassen i 2. etasje er akkurat ferdig, tverrbjelker er utskjøtet og vi er i full gang med takkonstruksjonen. Denne er i svært dårlig stand, sperrene må rettes opp, skjøtes ut og forsterkes. Taket skal plates og tekkes. Fasaden mot passsasjen skal males.

8a-2 Tverrbjelkene mellom 2. og 3. etasje er ferdig utskjøtet på ny laftevegg8bTakkonstruksjonen og tekkingen er den siste store jobben som gjenstår i Prosjekt Holmedalsgården.

8a
Sakset laftevegg med ny drager

Bugården Ba og Bb

BaBugården Ba

Vårt neste istansdettingsprosjekt er Bugården Ba og Bb, arbeidet startet tidlig vår 2013.
Bygningene ligger lengst mot nord, mot branntomten og SAS-hotellet. Gårdens nordre del forsvant i brannen i `55 og bygningene står idag igjen alene. Bygningene er fra 1706 og har en Bumann til å vokte buen i front.

Istandsettingsarbeidet skal i hovedsak bestå av en restaurering av fundament og laftekasse. For å gjøre dette må bygningene løftes, slik at vekten kommer av fundamentene, bolverket. I disse dager klargjør vi bygningene for løfting med en jekkrigg. Når vekten er tatt avfundamentene kan de graves ut, dokumenteres og tilbakeføres med nytt krysslagt rundtømmer. Deretter vil vi lafte opp skillevegger som er blitt fjernet og reparere skader og hull i laftekassen.
 Les mer

IMG_0165Hull og skader i laftekassen blir avdekket etterhvert som interiørene blir demontert