Røykeforbud

Bryggen er et kulturminne i verdensklasse. Unikt, men også utsatt.

Branner har gjennom historien med jevne mellomrom rammet Bryggen. Ved siste storbrann i 1955 gikk halvparten av den historiske bebyggelsen tapt.

Bryggen private gårdeierforening og Stiftelsen Bryggen har sett på tiltak som ivaretar brannsikkerheten samtidig som området skal være åpent og tilgjengelig for publikum. Bryggen er røykfritt område.

Vi håper at alle forstår viktigheten av å etterleve brannsikkerheten på Bryggen.