Categories
nyheter

Bryggen i media: Verdensarv og bybane

Helge Tveit minner om reguleringsplanen av 2006 som var nødvendig for å sikre Verdensarvstedet Bryggen mot utvikling i Bryggens nærområde som kunne være en trussel for verdenskulturminnet. Buffersone ble opprettet rundt hele Bryggen og der står ingenting om at det i fremtiden vil være greit å legge en bybanetrasé i nettopp det som skal være den beskyttende sonen.

Ba 10.04.2013