Categories
nyheter

Vi fyller 50 år

Stiftelsen Bryggen og Bryggens Venner ble stiftet 27. november 1962.
Stiftelsen Bryggen ble dannet med det formål å erverve gjenstående gårder på Bryggen og sanere, brannsikre, restaurere og drifte disse etter retningslinjer godkjent av de antikvariske myndigheter. Bryggens Venner skulle fungere som dokumentasjon på at Stiftelsens arbeid var grunnet i et bredt folkelig krav, og ha gjennomslagskraft i forhold til lokale og sentrale beslutningstakende instanser, samt å bidra økonomisk til overtakelse av bygninger og sikringsarbeid. Bryggens Venner støtter arbeidet for en verdig bevaring av Verdenskulturminnet Bryggen som kulturhistorisk minnesmerke, og søker å spre informasjon og kunnskap om Bryggen.