Categories
nyheter

Innspillsmøte 16. april

Bryggengruppen, nedsatt av Stiftelsen Bryggen og Bryggens Venner, hadde på innspillmøtet med Byrådet i Bergen 16.04 flere innlegg og bidrag. Her finner du lenker til innleggene:

24-Stiftelsen Bryggen – Innspill byråd  16.04 bane i tunnel

24-Bryggens Venner- innspill byråd 16.04 bane i tunnel

Geir Atle Erslands innlegg om sentrale kulturvernfaglige forhold

Innspillkonferanse-20240416-Arne-Skivenes