Schøtstuene

I en tid da gamle Bryggen så ut til å skulle lide samme skjebne som halvdelen mellom Nikolaikirkealmenning og Hanseatisk museum, ble Schøtstueanlegget dannet i 1939, i regi av Christian Koren Wiberg (sønn av Hanseatisk Museums grunnlegger, Johan W. Olsen). Koren Wiberg var billedkunstner, forfatter, kulturhistoriker, arkeolog og museumsmann. Anlegget består av tre forsamlingslokaler og et ildhus.

  • Jacobsfjorden og Bellgårdens schøtstue er en rekonstruksjon av slik Koren Wiberg så for seg at en middelaldersk schøtstue kan ha sett ut. Bygningen er tegnet av arkitekt Anders Nortvedt og fremstår som en stor stue med åpen takstol med lysglugger.
  • Svensgården schøtstue er en kopi av den schøtstuen som fremdeles står på sin opprinnelige plass på Bryggen i dag. Den var ansett som i for dårlig stand til å bli flyttet på det tidspunktet.
  • Bredsgårdens schøtstue er i store trekk den originale fra 1709, og ombygget i 1761. Den ble flyttet til Schøtstueanlegget i den tro at den ville gå tapt om kort tid. Noen tydelige forandringer er blitt gjort som steingulvet ble erstattet av tre, ølkleven ble fjernet og vinduene har fått tresprosser. Bredsgårdens ildhus er en rekonstruksjon på linje med schøtstuen til Jacobsfjorden og Bellgården, men med en høy murvegg som opprinnelig utgangspunkt.

Schøtstuene driftes under Hanseatisk Museum og Museum Vest, informasjon og kontakt.
Det er i hovedsak et museum, men kan leies til selskap. Utleie/booking gjennom Bellevue Restauranter AS (Bryggen Tracteursted)