Categories
nyheter

Høringsuttalelser

I den siste tiden har flere instanser støttet Stiftelsen Bryggen i sine uttalelser mot en eventuell bybanetrasé over Bryggen. Riksantikvaren og Fortidsminneforeningen er tydelige og klare imot. Riksantikvaren varsler innsigelser mot forslaget. Icomos sier konsekvensanalysen er mangelfull og ikke gir grunnlag til å vurdere alternativene. Konklusjonen er at de ikke kan anbefale noen av alternativene i nærheten  til Bryggen.

Fortidsminneforeningen

Icomos Norge

Riksantikvarens høringsuttalelse