Categories
nyheter

Bybanetuneller – et inspirasjonshefte

I diskusjonen rundt bybanens trasé til Åsane har vi i Stiftelsen Bryggen fremmet vårt syn om at den ikke må legges over frontarealet til Verdensarven. Vår formålsparagraf sier at vi skal bevare Bryggen for fremtiden og vi er ikke villige til å gamble med 1000 års historie for 50 år med kollektivtransport.

I den pågående bybanedebatt i Bergen mener vi at det har manglet et perspektiv om at tunell med tilførselsårer og fjellhall kan representere et spennende arkitektonisk element som utvilsomt kan bli en attraksjon for byen og for de besøkende og reisende.

Stiftelsen Bryggen presenterer Bybanetuneller -et inspirasjonshefte for å vise mulighetene som ligger i utforming av det arkitektoniske som følger av bybane i tunell.