Categories
nyheter

Nytt fra Bryggen 02/2015

“Nytt fra Bryggen” er sendt ut til alle våre leietakere.

Nytt fra Bryggen 2-2015

Nyhetsbulletin fra Stiftelsen Bryggen
1. Feriestengning. Stiftelsens kontor vil være feriestengt i ukene 29, 30 og 31. Vi har mannskaper på jobb i hele perioden, for henvendelser:

Uke 28 og 29: Rasmus Nygård (tel 41231245)
Uke 30 og 31: Inge J. Børve (tel 90827280)
Vakthavende på besøkssenteret (tel 48317661) kan også kontaktes.

2. Sikkerhet
Vi ber dere alle passe på å holde dører og porter låst, særlig utenom arbeidstiden. Observerer dere «mistenkelige» personer, kontakt vaktselskap, utleier eller politiet.

3. Parkering i Bryggestredet
Takk til alle dere som viser hensyn og respekterer parkeringsforbudet!

4. Publikumstoaletter sesong
De to publikumstoalettene i Jacobsfjorden er tilgjengelig mellom 08:30 og 16:30, i perioden 5.5 – 1.9. Virksomheter som får turister innom har mulighet til å få vekslet mynt ved henvendelse til Besøkssenteret.

5. Besøkssenteret
Beøkssenteret i Midthuset er åpent
juni-august 09:00-17:00.

6. Filminnspilling
Den 9.7, 18:00-21:00 vil det foregå filminnspilling til spillefilmen Bliss i Enhjørningsgården og Bredsgården. I forbindelse med opptakene vil deler av passasjene være avsperret.

Stiftelsen Bryggen ønsker alle våre leietakere en riktig god sommer!