Categories
nyheter

Bryggen i media: Bekymringsfullt alternativ

Det har i forbindelse med mulige bybanetraséer til Åsane blitt diskutert forskjellige løsninger i avisene i sommer. Et av alternativene som er lagt frem er over Bryggen. Stiftelsen Bryggen har fremmet sitt syn på dette forslaget og håper at politikere tar til fornuft.
Foto: Ørjan Deisz
Bergens Tidende 06.09.2012