Kurs og seminarer

Ka vil DU bli?

Stiftelsen Bryggen stiller hvert år med en fagdag for skoleungdom.
Dette er et samarbeid mellom alle skoler med ungdomstrinn i Bergen Kommune som en del av faget utdanningsvalg. Prosjektet har tittelen: Ka vil DU bli?
Skoleungdom får komme ut til bedrifter og prøve seg i fagfelt som et ledd mot kunnskapsbasert valg av videregående opplæring.

Stiftelsen Bryggen er én av mer enn 85 bedrifter som tar i mot elever til fagdag.

Fagdagene hos Stiftelsen Bryggen er bygget opp rundt elementene:
– Informasjon om yrket, utdanningsveier o.l.
– Demonstrasjon av praktiske oppgaver
– Elevene får  selv prøve faglige relevante oppgaver som karakteriserer restaureringsyrket.

Stiftelsen Bryggen arrangerer stadig kurs og konferanser om håndverk og tradisjoner knyttet til Bryggen.