Bryggens Museum

Bryggens Museum finnes nord på Bryggen reist på branntomten etter brannen i 1955. Under utgravingene etter denne brannen fant man utrolige mengder funn fra Bergens 1000-årige historie. Mye av disse funnene omfattes i Bryggens Museums permanente utstilling. Museet har også skiftende utstillinger.

Kontakt:
Telefon: 55 30 80 30
Adresse: Dreggsalmenning 3
Postboks 4052
5835 Bergen

hjemmeside: www.bymuseet.no
Epost: bryggens.museum@bymuseet.no

Bryggens Museum har daglige vandringer på Bryggen i perioden juni til august.