STIFTELSEN BRYGGEN

 

Det aktive vernearbeidet startet opp i 1962 med dannelsen av Bryggens venner og Stiftelsen Bryggen. Stiftelsen Bryggen står for planlegging og  gjennomføring av bevaring og restaurering. Den har også ansvaret for drift, vedlikehold og daglig forvaltning.
Stiftelsens formål er å bevare Bryggen i samråd med de antikvariske myndigheter og eier 40 av Bryggens 62 bygninger.
Stiftelsen Bryggen har en egen stab av restaureringshåndverkere, snekker, vaktmester, teknisk tegner og restaureringsarkitekt. Vi driver aktiv formidling av kulturminnet, historien, restaureringen og hverdagen på Bryggen. Overskuddet fra utleie av bygningsmassen går uavkortet til bevaringsarbeidet. I tillegg kommer bidrag fra staten, Vestland Fylkeskommune og Bergen Kommune.