Lenker

Bryggen Handverk – Stiftelsen Bryggen

Bryggens Museum – Bymuseet

Byantikvaren i Bergen

Fortidsminneforeningen

Fortidsminneforeningen avdeling for Bergen og Hordaland

Hanseatisk Museum – Museum Vest

Norges Verdensarv

Riksantikvaren