Categories
nyheter

Bryggen i media: Hever Bryggen i Bergen

Noen presiseringer til artikkelen: Prosjekt Bryggen har vart i 12 år. Ferdigstilling av den 4. bygningen under prosjektet nærmer seg. Ytterligere 8 bygninger er under arbeid. Holmedalsgården er den første frontbygningen som er hevet. Prosjektet finansiseres av Riksantikvaren og eierne selv. I dette tilfellet Stiftelsen Bryggen, i Svensgården og Bellgården finansieres minimum 10 % av eierne der. Statsbygg bidrar ikke med noe. Det gjenstår istandsetting av over 30 bygninger. Prosjekt Bryggen er ikke halvveis.
Nrk Hordaland 06.12.2012