Categories
nyheter

Nytt fra Bryggen 03/2016

Nyhetsbulletin fra Stiftelsen Bryggen 3-2016
Kjære alle sammen. Året 2016 er i ferd med å gå over i historien. Våre tellinger antyder at vi vil ha passert 1,5 mill. besøkende inn i passasjene dette året – det høyeste antall vi noensinne har målt. Det store besøkstallet er gledelig, men også krevende. Vi håper at de som har lagt sitt besøk til Bryggen har hatt en god opplevelse og at de finner det interessant å komme igjen! Takk til dere alle som bidrar til at Bryggen er verdt et besøk! Stiftelsen Bryggen benytter anledningen til å takke alle dere for et godt samarbeid i året som har gått og vi ønsker alle våre leietakere en riktig god jul.

Brannsikkerhet og annen sikkerhet
Igjen må vi minne alle leietakere om å fylle ut og levere inn brannvernskjema. Å unngå brann eller branntilløp er jobb nr. 1. Stiftelsen som utleier blir kontrollert av flere etater, og dersom oppdatert brannvernskjema for et utleielokale mangler får vi avviksmelding og risikerer bøter. Vi har ingen anledning til å dispensere fra det brannvernopplegg som er innført. I 2017 vil vi være svært streng med frister og forventer at skjemaer blir innsendt/innlevert i tide.

For de av dere som siste året har fått montert alarm er det det viktig at Stiftelsen får tilsendt oppdaterte koder. I forbindelse med sprinkler- og brannalarmkontroll må vi ha tilgang på lokalene uten risiko for å utløse alarmer. Mangler slik innrapportering må leietaker selv ta kostnaden med utrykning.

Pass på ryddighet på svalganger, trapper og langs rømningsveier.
For øvrig i julehøytiden; Husk å låse porter, og sjekk at dører er låst og at vinduer er lukket.
Pass på at det er satt på nok varme i lokalene til at det tåles en frostperiode.

Post
Det er viktig at posten adresseres korrekt med navn og virksomhet/firma, slik at postmannen finner frem til riktig postboks.

Husleiefaktura 1. kvartal
Faktura for 1. kvartal vil bli noe forsinket grunnet oppdateringer av økonomisystem. Forfall vil være to uker etter utsendelse.

Istandsettingsarbeider
Arbeidene med istandsetting vil foregå Bredsgården 1-2a og 2a også i 2017.  I skrivende stund er bolverk og gulvplanker lagt ned og nytt laft 1.etasje er i ferd med å komme på plass. Vi ligger bra an i forhold til tidsplan.

Boss-rom
Vi har nå endelig fått dispensasjon til å utbedre boss-rommet, og vi tar sikte på å støpe nytt dekke i januar slik at vi får sluker og gulv som er egnet til bruken. Etter at nytt dekke er på plass vil vi sette inn en restavfalls-presse, slik at vi får komprimert dette i to kontainere. Papp-pressen vil bli stående. I tillegg vil vi få inn beholdere for gjenvinning av blank plast og farget plast. Vi tror utbedringen vil være en kjærkommen forbedring i forhold til dagens situasjon.

Skiltplan
Det blir utsendt informasjon om skilt-familie, leietakerskilt og bestillingsprosedyre tidlig på nyåret. SB har som mål å få satt opp nye skilt ihht skiltplan innen sommersesongen 2017 tar til.

Bemanning
Det vil være bemanning hos Stiftelsen alle hverdager i romjulen.