VERDENSARVEN BRYGGEN

Verdenskulturminnet Bryggen er rester av gammel havnebebyggelse langs østsiden av Vågen – Bergens sentrale havn. Bebyggelsen ble gjenreist etter en brann i 1702 som la hele byen i aske. Etter sanering og branner i vårt århundre står ca en fjerdedel igjen.

Bygningene er oppført som tømrede loft i såkalte “gårder”, dvs. som lange husrekker på en eller to sider av en felles gårdspassasje. I bakre del ligger en del steinkjellere som går tilbake til 14-1500-tallet. Her er i nyere tid ført fram en branngate, på tvers av bebyggelsen. Området er i dag en levende historisk bydel på ca 13 mål med 61 fredete bygninger.