Verdensarv

Hva er verdensarv?

UNESCO vedtok i 1972 en konvensjon om vern av verdens natur- og kulturarv. Verdensarv ble definert som kultur eller naturarv av enestående interesse og verdi som derfor må bevares som en del av menneskehetens felles kulturarv.

Konvensjonen sier videre at det internasjonale samfunnet har et felles ansvar for å bidra til bevaring av disse kulturminnene. For å ivareta denne konvensjonen ble det opprettet en komite sammensatt av statsparter, World heritage comittee, som fikk ansvar for å opprette en liste over eiendommer eller områder innenfor kultur- eller naturarven i verden som må sies å ha unik og enestående universell verdi. I 2002 var det 730 steder på listen, hvorav 563 var definert som kulturarv, 144 som naturarv og 23 som blandet. 125 stater er representert på listen.

ICOMOS er en organisasjon av fagfolk innen kulturminnevern. De har blandt annet som oppgave å nominere og evaluere verdenskulturminner. Alle verdenskulturminnene blir evaluert med jevne mellomrom og ICOMOS utferdiger i den sammenheng evalueringsrapporter med anbefalinger som danner grunnlag for å vurdere om stedet fortsatt er berettiget en plass på listen. Bryggen ble evaluert i 1994 og 2000.