Categories
nyheter

Nytt fra Bryggen 01/2016

Nyhetsbulletin fra Stiftelsen Bryggen 2-2016
Våren er i anmarsj – og med den forventninger om mange nye besøkende til Bryggen i løpet av sesongen. I fjor satte vi ny besøksrekord, med 1,43 millioner besøkende opp i passasjene.

Brannvern, sikkerhet mv.
Vi minner alle om å fylle ut og levere inn brannvernskjema. For de av dere som siste året har fått montert alarm er det det viktig at Stiftelsen får tilsendt oppdaterte koder. I forbindelse med sprinkler- og brannalarmkontroll må vi ha tilgang på lokalene uten risiko for å utløse alarm.
Det har den seneste tid vært flere uønskede hendelser med avglemte kaffetraktere. Dette er svært alvorlig og noe vi ikke kan være bekjent av på Bryggen. Stiftelsen forutsetter at alle som vil benytte kaffetraktere i sine lokaler i løpet av de kommende 3 måneder må få installert en tidsbryter (timer/nedtellingsur).
For de leietakere som benytter nytt toalettanlegg i Jakobsfjorden er det inngått avtale med NOKAS om låsing på kveld og i helger. Stiftelsen besørger opp låsing i ukedagene.
For øvrig; Husk å låse porter, og sjekk at dører er låst og at vinduer er lukket. Med flere besøk følger det sikkerhetsutfordringer!

Istandsetting
Arbeidet med S. Bredsgård 1-2a og 2a. er i bra gjenge. Så langt har vi sikret laftekasse og stabilisert bygningen. I løpet av de kommende par ukene vil vi foreta et løft (ca. 30 cm), og vi vil da kunne starte utgravingsarbeidene. Som en del av arbeidene vil det bl.a. bli bygd en tunell i Bredsgården og det skal monteres en foto-duk på frontfasaden. Nye inngangsskilter vil bli satt opp.

Publikumstoaletter
Toalettanleggene vil være åpne for vårt besøkende publikum fra 2.mai til ut september.

Vedlikehold
Det vil bli gjennomført en del utvendige malingsarbeider denne sesongen, bl.a. Ness-huset, gjenstående arbeider på Bugården, samt panel på steinkjellere i Bredsgården.
Mandag den 25.4 tilbyr Stiftelsen seg å kunne kjøre bort boss/defekte møbler på lastebil fra Stolpehuset. Levering skjer til kostpris. Kontakt Pål Gangstøe.

Ledige leieobjekter
Bod i 3. etasje 5e (Svensgården).
Kontorlokaler i 3 etasje og 4 etasje i Jakobsfjorden.
Kontorlokale i 3 etasje S. Bredsgård.
Kontakt Elin Jensen v/Stiftelsen Bryggen for visning (tel 55 55 20 80)

Vi ønsker alle våre samarbeidspartnere flotte vårmåneder!