Categories
nyheter

Presentasjoner advisory mission 19. september

UNESCO har på anmodning fra statsparten (Riksantikvaren, Norge)  igangsatt et rådgivende oppdrag «advisory mission» vedrørende effekter for verdenskulturminnet Bryggen knyttet til foreliggende planer om bybane fra Bergen sentrum til Åsane. Den 19. september møtte 3 eksperter og representanter fra UNESCO Stiftelsen Bryggen til et møte.

Presentasjonene fra møtet ligger her.