Categories
nyheter

Ny brosjyre «Save Bryggen»

Stiftelsen Bryggen har i dag utgitt en folder (på engelsk) som på kortform gir perspektiver på hvordan en dagløsning med Bybanen over frontarealene vil true verdenskulturminnet. Folderen kan lastes ned her. Arbeidet med å lage og utgi folderen er gjennomført i regi av Bryggengruppen. Til disse fremføres en stor takk! Stiftelsen Bryggen vil også fremheve det viktige arbeidet som Bergen Sentrum 2050 gjør for å synliggjøre en forbedret og rimelig tunnel-løsning, denne er særskilt blitt nevnt i folderen.

Bernt-Håvard Øyen

Direktør, Stiftelsen Bryggen