Categories
nyheter

Bergen Havn bidrar til å sikre verdenskulturminnet Bryggen

Pressemelding som PDF

Bergen Havn bidrar til å sikre verdenskulturminnet Bryggen Bergen Havn og Stiftelsen Bryggen har inngått avtale om en årlig tilskuddsordning fra Bergen Havn til sikring av Bryggen. Ordningen blir iverksatt fra januar 2023.


To kroner per passasjer
Ordningen vil i praksis innebære at Bergen Havn bidrar med to kroner for hver cruisepassasjer som besøker byen. Midlene skal disponeres av Stiftelsen Bryggen.
-Dette er et kjærkomment tilskudd som blir øremerket til brannsikring og oppgradering av infrastruktur, sier direktør Bernt-Håvard Øyen i Stiftelsen Bryggen. Vi er glad for at Bergen Havn er en bevisst samfunnsaktør som gjennom avtalen vil bidra til å ta vare på verdenskulturminnet, understreker han.

Cruiseturismen bidrar til slitasje
– For Bergen Havn er det viktig at Bryggen blir godt sikret og ivaretatt. Bryggen er den mest besøkte attraksjonen i Bergen for cruiseturistene, og det medfører selvsagt slitasje når flere hundre tusen cruiseturister vandrer på Bryggen hvert år, sier havnedirektør Michal Forland.
Bergen Havn og Stiftelsen Bryggen besluttet å inngå en avtale om et øremerket tilskudd fra cruiseturismen allerede i 2019, men iverksetting av avtalen ble utsatt på grunn av korona-pandemien.
-Nå vender cruiseskipene tilbake, og neste år ligger det an til at Bergen og Bryggen får besøk av like mange cruiseturister som før pandemien. På bakgrunn av dette er det naturlig å iverksette tilskuddsordningen fra januar 2023, sier Michal Forland.
-Det er blant annet stort behov forfornying av sprinkleranlegg, og det er viktig å få startet arbeidet med en helhetlig lysplan på Bryggen. Bidragene fremover vil være viktig for både vern og utvikling, sier Bernt-Håvard Øyen.


Kontakt:
Bernt-Håvard Øyen, Stiftelsen Bryggen, E-post oyb@stiftelsenbryggen.no, Mobil 90 20 70 98

Michal Forland, Bergen Havn, E-post michal.forland@bergenhavn.no, Mobil: 93 41 44 07