Categories
nyheter

Velkommen til foredrag på Bryggens Museum onsdag 13. september kl. 18

Foredraget er ved statsarkivar Yngve Nedrebø

Arkivverket er hovedarrangør i samarbeid med  Bymuseet og Statsarkivet i Bergen.