Categories
nyheter

Nytt fra Bryggen 04-2017

 • Sykkel-VM

Arrangementet nærmer seg med stormskritt. Vi har mottatt en del henvendelser om løp og tribuneanlegg, publikumstilstrømning, åpningstider, sikkerhet osv.  Vi anbefaler våre leietakere å søke informasjon på kommunens offisielle web-side. Her er det oppdatert info om trafikkavvikling mv.

Vi finner det vanskelig å skulle vurdere hvilken publikumstilstrømning vi kan forvente inn på Bryggen i forbindelse med arrangementet. Men vi er nødt til å ta høyde for mer besøk enn normalt. Stiftelsen har valgt å iverksette følgende tiltak:

 1. Åpning av porter om morgenen  (07:00) og stenging av porter på kveld/natt som vanlig
 2. Vi har bestilt en ekstra vaktrunde fra vaktselskap
 3. Det vil bli to ekstra tømmerunder av bosscontainer med restavfall i bossrom
 4. Stiftelsen har egne ansatte i beredskapsvakthold dersom det blir stor tilstrømning inn i passasjene
 5. Brannvesenet vil ha ekstra vaktpatruljer på Bryggen
 6. Større tiltak hva gjelder istandsettingsprosjektene i front pauses i de dagene arrangementet går
 7. Publikumstoalettene i Jakobsfjorden vil være tilgjengelig
 • Brannsikkerhet
 1. Det er særlig viktig at det ikke hensettes boss og emballasje på svalganger og i passasjer. Hold Bryggen ren og ryddig!
 2. Vi ber dere påse at brannvernskjema er utfylt og levert Stiftelsen i henhold til kontrakter og avtaler
 • Post

Post til leietakere på Bryggen må være adressert med tydelig firmanavn. All post som er feiladressert går i retur. De som ikke har postkasse her må påse at post ikke sendes til Bryggens adresse. For å endre firmanavn eller lignende på postkasse, kontakt Elin Jensen, Stiftelsen Bryggen.