Categories
nyheter

Invitasjon til leietagere på Bryggen

Møte i forbindelse med konsekvensutredning for verdensarv
Tid: 12.mars kl 14.30-16.30
Sted: Tracteurstedet

I forbindelse med reguleringsplan for bybane mot nord er det under utarbeidelse en konsekvensutredning for verdensarv. Det tyske konsulentfirmaet Michal Kloos Planning and Heritage Consultancy har fått i oppdrag av Bergen kommune å utarbeide denne konsekvensutredningen. En viktig del av arbeidet er å gå bredt ut for å innhente opplysninger for å sikre at de får mest mulig informasjon tilknyttet Bryggen som verdensarvsted, og eventuelle konsekvenser en bybane får for verdensarvverdiene. I den forbindelse ønsker konsulentene å komme i kontakt med leietagere på Bryggen både for å informere om det pågående arbeidet, men også for å få leietagernes synspunkter. Alle leietagere er invitert til møte torsdag 12.mars kl 14.30 på Tracteurstedet. Vi håper så mange som mulig har mulighet til å delta og ber om en tilbakemelding om en kommer innen tirsdag 10.mars. Spørsmål, kommentarer og tilbakemelding sendes til verdensarvkoordinator Hege Agathe Bakke-Alisøy