Categories
nyheter

BERGENHUS. BYBANEN FRA SENTRUM TIL ÅSANE. FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN. PLANID 65800000. UTTALE FRA STIFTELSEN BRYGGEN

Vedlagt følger uttale fra Stiftelsen Bryggen til forslag reguleringsplan planid 658000000, Bybane fra Bergen til Åsane.

Hoveddokumentet [19.12.uttale Stiftelsen Bryggen oyb.pdf]

Vedlegg:

  1. Bryggen som verdensarv, notat Stiftelsen Bryggen
  2. Bylandskapet, notat Geir Atle Ersland
  3. Hovedpunkter i KUVA-HIA (delrapport 3), notat Stiftelsen Bryggen
  4. Reguleringsplanen av 2006, hovedpunkter notat Stiftelsen Bryggen

5a. Bygging av den nordre kaien på Bryggen, Rapport Arne Skivenes

5b. Om den søndre kaien på Tyskebryggen, Rapport Geir Atle Ersland

6a. Prinsipper for fundamentering på Bryggen, notat Bernt-Håvard Øyen

6b. Om setninger og setningsutfordringer på Bryggen, Bernt-Håvard Øyen (foredrag)

7a. Bybane gjennom sentrum, notat Gudrun Mathisen

7b. Fra miljøgate til transportkorridor, notat Ståle Eeg-Nielsen

8. Sosiale effekter, arrangement etc, Gudrun Mathisen (foredrag)

9. Design, gulv, lys og møblering, synspunkter, Notat fra Stiftelsen Bryggens fagutvalg

10. Sikkerhetsklasser, havnivå, notat Ståle Eeg-Nielsen

11. Istandsetting, farten i arbeidene, notat Bernt-Håvard Øyen

12. Benchmarkiing, daglinje vs. Tunnel, notat Ståle Eeg-Nielsen og Frode Arnesen

13. Grunnforhold og setninger, Rapport Arne Instanes