Categories
nyheter

Tilleggsutredning 1. Bybane i tunnel gjennom sentrum

Det er nå kommet en ny rapport om tunnelløsning gjennom sentrum. Trykk på bildet for å lese rapporten.

Arbeidet dokumenterer en løsning som:
• Er langt rimeligere og beheftet med mindre usikkerhet enn trasé over Torget og Bryggen
• Er raskere og gir tidsbesparelse på strekningen Kaigaten-Sverresborg t/r på 9 minutter
• Frigjør verdifullt areal og hindrer at Bergen sentrum blir et anleggsområde i 6-7 år
• I mindre grad berører eller påvirker kulturminner, grunnvann og kulturlag
• Muliggjør en rekke andre trafikkløsninger Bergen har skissert behov for
• Betyr byutvikling, og betjener langt flere beboere, reisende og næringsvirksomheter
• Medfører langt mindre omlegging av infrastruktur, herunder kabler, rør og ledninger
• Legger til rette for gående og syklende og gir vesentlig lavere risiko for trafikkulykker
• Øker driftssikkerheten og omgår utfordringer med stormflo og saltvannseksponering
• Muliggjør videreutvikling av Torget og ikke minst
verdenskulturminnet Bryggen
• Hindrer at Bryggen kan komme på UNESCOS liste over truet verdensarv
• Muliggjør at Bybanen kan fungere som ryggraden i kollektivsystemet selv om sentrum stenges på grunn av store arrangementer.
• Betyr at Bryggen fortsatt kan være reservetrasé når det er helt nødvendig