Categories
nyheter

Prosjekt Bugården er offisielt avsluttet

Istandsetttingsprosjektet i Bugården Ba og Bb hadde oppstart i 2013 og stod ferdig i 2016. Hordaland Fylkeskommune v/Fylkeskonservatoren er kulturminnemyndighet og ansvarlig for tildeling og oppfølging av istandsettelsesprogrammet Prosjekt Bryggen. Stiftelsen Bryggen er eier, tiltakshaver prosjekterer og utfører. Sluttrapporten er ført i pennen av restaureringsarkitekten Agathe Hoff og ble levert før sommeren. I dag ble sluttrapport godkjent av Fylkeskonservatoren og prosjekt Bugården er dermed offisielt avsluttet.