Categories
nyheter

Merknad fra Stiftelsen Bryggen

Merknader fra Stiftelsen Bryggen til:
Varsel om oppstart Reguleringsplan bybanen, Bergen sentrum – Åsane, delstrekning 1,
Kaigaten – Sandbrogaten, PlanID: 65800000. Tilleggsutredning for Bybanen i Sandviken, datert 15.02.2017 , saksnummer: 201807496

Denne merknaden er sendt Bergen Kommune m.fl. i dag 02.07.18

2018-07-02 Merknad oppstart reguleringsplan Stiftelsen Bryggen