Categories
nyheter

Hvitboken – Bryggen fri for bil, buss- og bane

Hvitboken ble presentert på pressekonferanse på Media City den 12.11.2018. Valget av Bryggen som trasé for Bybanen til Åsane er ensidig og mangelfullt utredet. En komplett og fullverdig utredning ville gitt et annet resultat og diskusjon i byens folkevalgte organ og i statlige og regionale fagorgan. Hvitboken dokumenterer hvorfor bybane over Bryggen ikke er en god løsning verken for Bryggen eller Bergen.

Trykk på bildet for å åpne Hvitboken som PDF.
Ansvarlig redaktør for Hvitboken er Cardo 8614 AS.
Hvitboken kan også leses her