Categories
nyheter

Flomvarsel Bryggen

Til leietakere på Bryggen,

Det er varslet om svært høy vannstand på Bryggen torsdag 12. januar. Kommunen setter i verk tiltak som søker å begrense skadevirkningene. Huseiere og leietakere på Bryggen oppfordres til å sikre verdier. Dette innebærer blant annet å fjerne verdigjenstander fra gulv som kan bli oversvømt, og også sikre PCer og annet elektronisk utstyr.

Bryggen er utsatt når havnivået stiger over normale verdier. Kriseledelsen i Bergen kommune har i dag hatt møte for å være forberedt på den varslede floen som er ventet å ramme verdensarvminnet torsdag formiddag.

Prognosene viser at vannstanden kommer til å være på det høyeste med 230 cm torsdag 12. januar kl. 10.30. Dette er den høyeste vannstanden som er målt i Bergen siden 1994. Toppen inntreffer rundt 10.30, men allerede fra klokken 08.30 kan du forvente vannstand over 190 cm. Etter prognosene vil vannstanden trekke seg tilbake til under 190 cm fra klokken 13.00.

Se sak på kommunens hjemmeside  for råd og tiltak:

https://www.bergen.kommune.no/aktuelt/sistenytt/article-142471

Bergen kommune har iverksatt kriseberedskap.