Categories
nyheter

Ferdigstilt rapport: Festmidler av jern

Endelig er rapporten helt ferdig!
4. april 2013 hadde Stiftelsen Bryggen samlet alle som jobber med vedlikehold og istandsetting på Bryggen til en samling om festemidler. Representanter fra forskjellige private firma deltok, la frem og diskuterte sine funn og kunnskaper om kjente og mindre kjente festemidler av jern på og rundt Bryggen. Stiftelsen Bryggen bestilte en rapport fra sivilarkitekt Elin Thorsnes som utførte oppdraget raskt og grundig. Pengene til produksjon er nå kommet fra Riksantikvaren og vi er veldig stolte av en klargjort og trykket rapport.

Rapport festemidler