Categories
nyheter

Digital terreng modell – laserskanning

Vi vil gjerne opplyse om at det denne og de kommende ukene vil foregå laserskanning av Bryggen.
Prosjektet er et samarbeid med studenter tilknyttet Høgskolen i Bergen og målet er å få laget en god og nøyaktig terrengmodell over området.
Ved skanning vil det medgå ca. 20 min per punkt, og man er avhengig av fri sikt for arbeidet. Noen opphengte plakater benyttes for å sjekke målepunkter langs ruten som måles opp.
Skanningen er forsøkt lagt opp slik at det i minst mulig grad skal være til hinder for leietakere (bl.a. arbeid tidlig morgen og natt).  Vi ber om forståelse for tiltaket.