Categories
nyheter

Bli kjent med din brygge: Bryggen gjennom 900 år

BLI KJENT MED DIN BRYGGE
En seminarserie om Bryggen

Styret i Bryggens Venner inviterer til et nytt informasjonsmøte om Bryggens historie.
Vi gjentar denne gangen temaet BRYGGEN GJENNOM 900 ÅR med en åpen invitasjon.
Styret vil komme tilbake utover vinteren med flere informasjonsmøter over tema som
Bryggens arkitektur, bygningstyper, byplan, bevaring og restaurering m.m.
Påmelding til Bryggens Venner på kontakt@bryggensvenner.no
innen onsdag 10. oktober. Møtet er gratis, enkel servering.

Tema: BRYGGEN GJENNOM 900 ÅR
Strandstedet ved Vågen som ble et internasjonalt handelssentrum i Nord-Europa, ca. år 1000 til 1350.
Det Tyske Kontor i Bergen, ca. 1350 til 1750. Hanseatene, hvem var de og hva gjorde de i Bergen – om handel og kultur.
Det Norske Kontoret i Bergen, ca. 1750 til 1899.
En handelskultur tar slutt. Begynnelsen på forfall og omveltning.

ved professor Geir Atle Ersland
Sted: Schøtstuen i Tracteurstedet på Bryggen
Tid: Tirsdag 16. oktober kl. 18