2018-07-02 Merknad oppstart reguleringsplan Stiftelsen Bryggen