Categories
nyheter

Forestående arbeid med istandsetting av Bredsgårdens passasje, januar og februar 2020

Bakgrunn: Som en del av istandsettingsprosjektene Bredsgården 2a, 1-2a og 2b skal passasjedekket og underlag i nedre deler av Bredsgårdens passasje skiftes ut. Tiltaket vil berøre ferdsel og tilkomst til leiearealene, da særlig for våre leietakere i Bredsgården. Vi forhåndsvarsler derfor nå om de planlagte arbeidene i januar og februar slik at man kan søke tilpasse seg det som venter!

Hva saken gjelder:

 • Arbeidet med passasjen henger sammen med de pågående istandsettingsarbeidene til Bredsgården 1-2a og 2b
 • Istandsetting av passasjedekket mv. omfatter strekket fra portal Bredsgårdens front og opp til bygning 2c
 • Planlegges gjennomført i januar og februar 2020; uke 2 til uke 9.
 • Estimert varighet på arbeidsoperasjonen: ca. 8 uker
 • Innbefatter demontering av plankedekke, demontering av søylerekker, fjerning (oppsug) av pukk og andre løsmasser, nivelleringer, oppheng av vann og avløpsledninger og ulike rørstrekk og kabler, reparasjon av kisteveit og vanger, reparasjon av rammer, produksjon og nedlegging av nytt bolverk, montering av nye tilfar, nye røroppheng, partielt nytt passasjedekke samt dokumentasjons-arbeid
 • Prosjektet vil innebære at tilkomsten til Bredsgården for en periode blir dårligere og at varelevering inn fra fronten vil være vanskelig i arbeidsfasen. Vi anbefaler at man i denne perioden benytter seg av den bakre inngangen (fra øst) i Bredsgården, eventuelt at man i størst mulig utstrekning benytter seg av nabopassasjer (Bugården, Enhjørningsgården)
 • Vi vil forsøke å etablere broer forbi utgravingsområdet slik at det i mesteparten av tiden vil kunne være muligheter for tilkomst for våre leietakere forbi arbeidssonen. Men i perioder vil det måtte påregnes at passasjen i fronten vil kunne stenges helt
 • Tiltaket vil særlig måtte ramme leietakere i Bredsgården 1a og 1b, ulike kompenserende tiltak vil bli vurdert
 • Vi ber om at alle våre leietakere i Bredsgården merker seg tidsrommet for planene nå, slik at eventuelt uttak ferie, bestilling av varer etc. i noen grad forsøkes tilpasses
 • Stiftelsen med underentreprenører vil forsøke få gjort dette arbeidet unna så raskt som vi klarer
 • Vi har lagt arbeidet til januar og februar da det normalt er færrest antall besøkende til Bryggen
 • Vi ber om at informasjonen deles med andre leietakere, medarbeidere og flest mulig av de som bruker passasjen
 • Er det spørsmål om saken, bare ta kontakt med oss!
 • Vi ber om forståelse for at arbeidet og tiltaket må gjennomføres – det er en viktig del av sikringen av verdenskulturminnet Bryggen