Bryggefellesskapet

Bryggefellesskapet er en felles interesseforening for alle som har sine bedrifter på Bryggen. Fellesskapet er sosialt, kreativt og svært hyggelig selskap å være en del av. Stiftelsen Bryggen stiller i våre leiekontrakter et krav om at man skal engasjere seg i Bryggefellesskapet og innrette seg etter deres felles retningslinjer for åpningstider o.l.

Bryggefellesskapet har allmøte en gang i kvartalet, i tillegg til møter i prosjektgrupper med forskjellig tema og dugnader i forbindelse med jul m.m.

Fellesskapet har eksterne kommunikasjonskanaler i gruppen Bryggen i Bergen på Facebook og nettsiden http://www.explorebryggen.com/

Bryggefellesskapet bruker Google-gruppen Bryggefellesskapet for internkommunikasjon. Her kan du bli medlem om du vil følge med eller har Bryggekommunikasjon du vil formidle til fellesskapet. https://groups.google.com/d/forum/bryggefellesskapet